Welcome to Jaipur Hospital College of Nursing .

Contact

 

JAIPUR HOSPITAL COLLEGE OF NURSING

Shipra Path, Adjoining Technology Park,
Mansarovar, Jaipur-302020
Email : jhnursingcollege@gmail.com

CONTACT PERSON: Mr. Ashwani Sharma
Ph: +91-141-2781602, Mo: +91-8107037632
, Mr. Manoj Nair 9829197989 ,
Mr. Tanuj Mishra 9887794562